Giới thiệu & mô tả

Chương trình là những hình ảnh về quy trình kỹ thuật làm ra những cuốn sách lá bằng cây buông, một loại cây thuộc họ cau. Loại sách này của người Chăm vốn đã bị thất truyền khoảng 400 năm nay, giờ đây được các tu sỹ Chăm nghiên cứu và phục hồi. Những cuốn sách này là hành trang để các chức sắc bước vào thế giới tâm linh của người Chăm…Họ phải tinh thông, đọc thạo và luôn phải nghiên cứu, học tập bởi nội dung bên trong của sách, ngoài kinh thư, còn chứa đựng nhiều kiến thức tinh hoa về thiên văn, lịch pháp và lịch sử…

Video đề cử

    Chưa có video nào!