Giới thiệu & mô tả

Dù nắng hay mưa, người ta vẫn thấy hình ảnh một người phụ nữ dân tộc Khmer lầm lũi dưới những vạc bần, nhặt nhạnh trái chín rơi rụng. Mục đích duy nhất là ươmcây con để trồng. Nhưng ở đây, bà không trồng cho gia đình mình mà trồng cho cộng đồng.

Video đề cử

    Chưa có video nào!