Giới thiệu & mô tả

Với tất cả những câu chuyện được ghi chép trong suốt một năm qua, “Cảm ơn cuộc đời” 2017 chọn cho mình chủ đề về tình mẫu tử. Chương trình chia sẻ cùng khán giả những câu chuyện về tình cảm của những người mẹ, người cha dành cho con của mình, và cả những nỗ lực nuôi dưỡng con trẻ, tương lai của xã hội.

Video đề cử

    Chưa có video nào!