Giới thiệu & mô tả

TRẦN NGÂN HÀ
Ngày sinh: 28/04/1990

Đơn vị công tác: Phòng Tin tức, Ban Truyền hình tiếng dân tộc

Chức danh: Biên tập viên dẫn chương trình.

Các thể loại chương trình đã dẫn: Chính luận (Bản tin thời sự, Bản tin thị trường, Chuyên mục Thông tin chính sách và Pháp luật, Chuyên mục Kiến thức và cuộc sống); Toạ đàm (Sức khoẻ vàng, Chính sách và cuộc sống), Văn hoá (Trang văn hoá, Hành trình cuộc sống)...

Video đề cử

    Chưa có video nào!