Giới thiệu & mô tả

Phim tài liệu VTV đặc biệt 'Hai nửa thế giới' đã chạm đến khoảng tối và những câu chuyện ít được biết tới của cộng đồng người Việt tại Mỹ…
Được dẫn dắt xuyên suốt bởi nữ giáo sư người Mỹ gốc Việt Kiều Linh Caroline Valverde, tác giả công trình nghiên cứu về những bí mật trong đời sống của cộng đồng người Việt tại Mỹ, VTV Đặc biệt “Hai nửa thế giới” lần đầu tiên giúp khán giả VTV có cơ hội tìm hiểu một cách trực diện và sâu sắc về một bộ phận cộng đồng người Việt tại Mỹ, những người rời quê hương ngay trước và sau năm 1975.

Video đề cử