Giới thiệu & mô tả

Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban Truyền hình Đối ngoại - Đài THVN thực hiện chương trình VTV Đặc biệt - Vòng vây lửa. Đây là bộ phim tài liệu đầu tiên phân tích và đề cập đến vai trò của trận địa chiến hào - yếu tố mấu chốt quyết định chiến thắng lịch sử của dân tộc.
Hai nhân vật trải nghiệm tham gia phim tài liệu Vòng vây lửa gồm 1 người Việt trẻ và 1 nhà nghiên cứu người Úc. Họ có điểm chung là yêu thích lịch sử và muốn tìm hiểu về trận Điện Biên Phủ. Hai nhân vật đã cùng ê-kíp thực hiện của Ban Truyền hình Đối ngoại - Đài THVN trở lại những địa danh lịch sử tại Điện Biên như hệ thống chiến hào ở Him Lam, các trận địa pháo và khu di tích Mường Phăng.

Video đề cử