Giới thiệu & mô tả

"Đào mai tương ngộ" là chương trình đặc biệt do Trung tâm THVN tại Nha Trang sản xuất, tái hiện những câu chuyện lịch sử trên con đường hành quân của vua Quang Trung.

Video đề cử

    Chưa có video nào!