Giới thiệu & mô tả

Với vẻ ngoài đầy cá tính và năng động, Tuyền Tăng đã dẫn dắt chương trình Văn Vui Vẻ và góp phần làm nên sự hấp dẫn của chương  trình.  

Video đề cử

    Chưa có video nào!