Giới thiệu & mô tả

Trường Teen là một diễn đàn tranh biện hoàn toàn mới của VTV7, dành riêng cho các bạn học sinh yêu thích tranh biện và nói lên suy nghĩ, quan điểm của mình về những vấn đề trong xã hội. Trong mỗi số, chương trình sẽ đề cập đến một chủ đề khác nhau, xoay quanh gia đình, trường học và cuộc sống.

Video đề cử

    Chưa có video nào!