Giới thiệu & mô tả

Sing My Song thuộc bản quyền của ITV Global Entertainment và và đã đến Việt Nam với tên gọi Bài hát hay nhất. Chương trình đã được phân phối hơn 30 quốc gia trên thế giới và ở Châu Á. Những sáng tác hay, hiện đại, phù hợp với Văn hoá, thẩm mỹ của người Việt Nam nhưng vẫn hội nhập với xu hướng âm nhạc quốc tế và thế giới. Chương trình được tổ chức với mục đích nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng và phát triển các thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ (nghệ sĩ) đa tài. Những thí sinh được lựa chọn vào vòng ghi hình sẽ được Ban tổ chức hỗ trợ đào tạo khả năng, phát hành sản phẩm, xây dựng hình ảnh và bảo trợ truyền thông. 

Video đề cử

    Chưa có video nào!

Không có ứng viên khác!