Thể Lệ

Thể lệ bình chọn

Có hai vòng bình chọn:

2.1 Vòng 1:

+ Đề cử sẽ do các Ban/ Trung tâm thuộc Đài THVN đưa ra.

+ Bình chọn có sự tham gia của khán giả và hội đồng chuyên môn sẽ chọn ra top 10 của mỗi hạng mục đề cử.

+ Sau vòng 1 điểm số và lượt vote sẽ được refresh về từ đầu để tiếp tục bình chọn ở vòng 2.

2.2  Vòng 2:

+10 đề cử của từng hạng mục sẽ tiếp tục được bình chọn ở vòng 2. 

+ Bình chọn có sự tham gia của khán giả và hội đồng chuyên môn sẽ chọn ra cá nhân/ tác phẩm/ tập thể giành chiến thắng.

 

3. Cách thức bình chọn

Khán giả có thể bình chọn cho các đề cử mình yêu thích thông qua 2 hình thức:

- Qua SMS: Nhắn tin mã số đề cử đến số 8069 (1.000đ/tin). Mã số được đánh dấu trên các đề cử trên website antuong.vtv.vn.

- Trực tiếp trên website: bằng cách click vào biểu tượng bình chọn trong phần thông tin của mỗi đề cử trong website.