Thể Lệ

Thể lệ bình chọn

Có hai vòng bình chọn:

1. Vòng 1:

+ Đề cử sẽ do các Ban/Trung tâm thuộc Đài THVN đưa ra.

+ Bình chọn có sự tham gia của khán giả và hội đồng chuyên môn sẽ chọn ra Top 5 của mỗi hạng mục đề cử.

+ Sau Vòng 1, điểm số và lượt bình chọn sẽ được làm mới lại từ đầu để tiếp tục bình chọn ở vòng 2.

2. Vòng 2:

+ 05 đề cử của từng hạng mục sẽ tiếp tục được bình chọn ở vòng 2. 

+ Bình chọn có sự tham gia của khán giả và hội đồng chuyên môn sẽ chọn ra cá nhân/tác phẩm/tập thể giành chiến thắng.

 

Cách thức bình chọn

Khán giả có thể bình chọn cho các đề cử mình yêu thích thông qua 2 hình thức:

- Qua SMS: Nhắn tin mã số đề cử đến số 8069 (1.000đ/tin). Mã số được đánh dấu trên các đề cử trên website antuong.vtv.vn.

- Trực tiếp trên website: bằng cách click vào biểu tượng bình chọn trong phần thông tin của mỗi đề cử trong website.